Στερέωση

Sika AnchorFix 1

Ταχείας ωρίμανσης αυγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων!


Συγκολλητικό υλικό 2- συστατικών , χωρίς στυρένιο , μεθακρυλικής πολυεστερικής βάσης.

Περισσότερα
SikaGrout 212

Τσιμεντοειδές κονίαμα για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις!


Έχει εξαιρετική ρευστότητα και δε συρρικνώνεται!

Περισσότερα
Sikadur 52 Injection τύπος Ν & LP

Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους!


Κατάλληλο για ξηρά και νωπά υποστρώματα! Περισσότερα