Σκυροδέτηση

Plastocrete N

Στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής σκυροδέματος!


Το Plastocrete N είναι πρόσμικτο σκυροδέματος που ενεργεί ώς στεγανοποιητικό μάζας καθώς και σαν ρευστοποιητής.

Περισσότερα
Sikament 150S

Yπερρευστοποιητής σκυροδέματος μεγάλου φάσματος!


Ενεργεί ως ρευστοποιητής σε μικρή δοσολογία και ως υπερρεστοποιητής σε μεγάλη, διευκολύνοντας τη σκυροδέτηση και την παραγωγή ποιοτικού σκυροδέματος.

Περισσότερα
Sikament 220

Yπερρευστοποιητής σκυροδέματος για υψηλές αντοχές!


            

Το Sikament 220 είναι υπερρευστοποιητής σκυροδέματος για υψηλές αντοχές και ανθεκτικότητα σκυροδέματος.

Περισσότερα
Sika Fibers

       

Συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου ειδικής επεξεργασίας.

Περισσότερα