Επισκευή & Προστασία

Sika ViscoBond

Νέας γενιάς συμπυκνωμένο υγρό πρόσμικτο για κονιάματα και σκυρόδεμα. Ενισχυτικό πρόσφυγης, πλαστικοποιητής, στεγανοποιητικό και βελτιωτικό αντοχών.

Περισσότερα

Sika Latex

Bελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων!

Περισσότερα


Sika Monotop-910N

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος!

Περισσότερα
Sika MonoTop-627

Επισκευαστικό κονίαμα κατηγορίας R4, για επισκευές σε στρώσεις έως 10cm!

Περισσότερα
Sikagard 720 EpoCem


        

Τριών συστατικών μικροκονίαμα για επιφανειακή σφράγιση, τεχνολογίας Epocem!

ΠερισσότεραSikagard 700S


Υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης!

Περισσότερα
Sikagard 907W

      

Προστασία για πορώδεις επιφάνειες δαπέδων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων άμμου!

Περισσότερα

Sikagard - 552W Aquaprimer


    

Υδροδιαλυτό αστάρι για βαφές βάσεως νερού!

Περισσότερα


Sikagard - 550W Elastic


    

Ελαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα τεχνικών έργων!

Περισσότερα


Sikagard - 545W Elastofill

    

Ελαστική ενδιάμεση στρώση προστασίας τεχνικών έργων!

Περισσότερα


SikaColor 650W


    

Ελαστική βαφή ακρυλικής βάσης για προσόψεις κτιρίων!

Περισσότερα

SikaColor 670W


    

Βαφή ακρυλικής βάσης για προσόψεις κτιρίων!

Περισσότερα